Teenused


  • Töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus, sealhulgas töökeskkonna ohutegurite paremeetrite mõõtmine ning ohutegurite võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele;
  • Tööandja nõustamine töötingimuste parandamisel, sealhulgas töökeskkonna ohutegurite mõju vältimisel või vähendamisel, ning töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel ning isikukaitsevahendite valikul ja kasutamisel;
  • Töökeskkonna füsioloogiliste ja psühholoogiliste ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus ning nende võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele;
  • Tööandja nõustamine töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel;
  • Töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõdistamine;
  • Töökeskkonnaspetsialisti teenus;
  • Tööohutusalase dokumentatsiooni koostamine või selle alane nõustamine;